Wydarzenia Żywiec

Władze powiatu żywieckiego o tirach

Coraz bardziej nerwowo robi się wokół problemu z przejeżdżającymi tirami ze Słowacji przez Milówkę, Cisiec i Węgierską Górkę.

W Węgierskiej Górce grupa mieszkańców już dwukrotnie blokowała z tego powodu drogę przy rondzie. Ludzie domagają się między innymi poprawy oznakowania traktu i przejść dla pieszych, a przede wszystkim przyspieszenia prac przygotowawczych do budowy odcinka drogi ekspresowej S-1 Przybędza – Milówka. Dzięki temu tiry ominą Węgierską Górkę, Cisiec i Milówkę. Sprawa z tirami wzbudza takie emocje, że wiele krytyki spływa na Starostwo Powiatowe w Żywcu, które oskarżane jest o to, że nie pomaga mieszkańcom. Z tego też powodu starosta żywiecki Andrzej Kalata wydał specjalne oświadczenie w sprawie wzmożonego ruchu międzynarodowego na odcinku drogi powiatowej 1435S Milówka – Węgierska Górka:

“Otwarcie odcinka D3 Svrcinovec – Skalite spowodowało zmożony ruch pojazdów na odcinku drogi powiatowej 1435 S Milówka – Węgierska Górka. Jak zapewne wiadomo powodem jest przedłużająca się z przyczyn niezależnych od Powiatu Żywieckiego procedura związana z przygotowaniami do budowy obejścia Węgierskiej Górki, za którą to odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

W związku z powyższym pod adresem Powiatu Żywieckiego pada wiele zarzutów na bezczynność, w tym również wniosków o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym oraz przebudowy infrastruktury drogowej i wprowadzenia ograniczeń dla samochodów ciężarowych na odcinku w/w miejscowości.

Zarząd Powiatu zapewnia, że dostrzega problemy lokalnych społeczności i na bieżąco podejmuje rozmowy i działania, aby doprowadzić do zminimalizowania powstałych uciążliwości. Do tej pory na działania związane z poprawą bezpieczeństwa przeznaczono blisko 300 tyś. złotych.

15 maja 2017 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy GDDKiA a Powiatem Żywieckim, którego przedmiotem jest powierzenie GDDKiA letniego utrzymania: odcinka ul. Zielonej od skrzyżowania z DK-1, ul. Trakt Cesarski do skrzyżowania z DP 1435 S ul. Kościuszki w m. Węgierska Górka; odcinka DP 1435 S od skrzyżowania z ul. Kościuszki w m. Węgierska Górka do skrzyżowania z DP 1439 S w m. Milówka; odcinka DP 1439 S od skrzyżowania z DP 1435 S w m. Milówka do skrzyżowania z łącznicą drogi S-l w m. Kamesznica. Zakres letniego utrzymania obejmuje roboty i usługi dotyczące nawierzchni dróg, odwodnienia, chodników i ścieżek rowerowych, a także oznakowania poziomego. W związku z powyższym GDDKiA rozpoczęła prace polegające na niwelowaniu deformacji drogi tzw. „garbów” oraz wzmocnieniu elementów odwodnienia.

W chwili obecnej Powiat Żywiecki wspólnie z GDDKiA rozpatruje złożone postulaty gmin Milówka i Węgierska Górka. Podjęto również decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z przedsiębiorcami Żywiecczyzny w związku z częścią postulatów dot. m.in. zmian w organizacji ruchu na w/w odcinku drogi, w tym wprowadzenia ograniczeń dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony, a także dopuszczalnej prędkości do 40 km/h. Równocześnie podjęto decyzję o wykonaniu nowego przejścia dla pieszych w Ciścu. Trwają także ustalenia związane z poprawą oznakowania na w/w odcinku drogi powiatowej.

Pragniemy podkreślić, że ta trudna dla wszystkich sytuacja nie wynika ze złej woli lub bezczynności władz Powiatu, lecz jest efektem wycofania z budowy obejścia Węgierskiej Górki w 2002 roku i nieudolnych prób przywrócenia do realizacji inwestycji w latach następnych.

Starosta Żywiecki Andrzej Kalata”

google_news