Wydarzenia Bielsko-Biała

W Bielsku-Białej powstał drugi w województwie ośrodek badań klinicznych

Zdjęcia: Marcin Kałuski

Dzisiaj na terenie Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej otwarto Bielskie Centrum Badań Klinicznych. To wspólna inicjatywa BCO-SM oraz Grupy American Heart of Poland w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

To drugi w województwie śląskim ośrodek badań klinicznych. Stanie się miejscem kompleksowej diagnostyki i leczenia w szczególności pacjentów onkologicznych. Pierwsze badania w Bielskim Centrum Badań Klinicznych chorych leczonych onkologicznie w BCO-SM już się rozpoczęły. W ośrodku znajdują się m.in. gabinety lekarskie i zabiegowe, laboratorium, oddział dziennej chemioterapii, pracownie cytostatyków oraz sale z łóżkami dla chorych.

– Bardzo mnie cieszy ta inwestycja. Gdy dwa lata temu ówczesny dyrektor Lech Wędrychowicz pojawił się z pomysłem, by w dawnym oddziale neurologii stworzyć centrum badawcze American Heart of Poland, to spodobała się nam ta idea – przypomina Przemysław Kamiński, wiceprezydent Bielska-Białej. – Gdy dołożymy do tego, że Śląski Uniwersytet Medyczny wchodzi do Bielska-Białej, to wszystko to zaczyna napawać optymizmem. A Uniwersytet też pewnie będzie tworzył takie centra. Dla nas to możliwość rozwoju. Patrząc na samo wystąpienie ŚUM, który chce przejąć Szpital Wojewódzki, to poziom szpitalnictwa znacznie się podniesie – uważa wiceszef miasta.

– Czy publiczny szpital, niebędący jednocześnie ośrodkiem akademickim, powinien prowadzić badania kliniczne? Moim zdaniem – tak. Dlaczego? Przede wszystkim – dla pacjenta, który w sytuacjach czasami podbramkowych ma alternatywne możliwości leczenia. Dla lekarzy – tylko w ten sposób zdobywają doświadczenie kliniczne, potrafią prowadzić badania naukowe w sposób uporządkowany, poprawiają swoją metodykę, a w konsekwencji pojawiają się doniesienia naukowe, konferencje naukowe i szpital się rozwija. Dla szpitala to prestiż i dodatkowe źródło finansowania – zwrócił uwagę dr n. med. Piotr Zdunek, dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii. – Ze strony szpitala został oddany oddział, który jest wydzierżawiany przez spółkę American Heart of Poland, a wszystkie wątpliwości dotyczące prowadzenia poszczególnych badań rozwiązujemy na zasadzie negocjacji. To nie jest zły pomysł, aby w publicznych jednostkach taka forma partnerstwa publiczno-prywatnego była rozwiązaniem dla prowadzenia badań klinicznych. To wszystko jest bardzo bezpieczne z punktu widzenia finansowania i organizacji – przekonywał dyrektor.

– Postęp i nowoczesne technologie nie mogą zaistnieć w świecie medycyny bez badań klinicznych. Dziś ruszamy w nową drogę z bagażem doświadczeń w badaniach klinicznych i przedklinicznych. Nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe w tym się doskonali. Medycyna to nie tylko leczenie i diagnostyka, ale też rehabilitacja, profilaktyka oraz wkład w zakresie edukacji, dydaktyki i badań. To miejsce jest ramą, którą w najbliższych latach, wspólnie z dużym ośrodkiem publicznym, będziemy wypełniać – zapewnił dr n. med. Paweł Kaźmierczak, dyrektor medyczny Grupy American Heart of Poland.

– Tutaj, w Bielsku-Białej, możemy się przyczynić do ogromnego rozwoju nauki, a co za tym idzie – będziemy te nowe technologie wprowadzać do praktyki – zauważyła senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

– Możemy się razem rozwijać. Największe benefity będą mieli z tego pacjenci. Przez 20 lat wprowadziliśmy na rynek i do praktyki klinicznej wiele innowacyjnych technologii. I chcielibyśmy zarazić naszą działalnością naukową nie tylko kardiologów, ale naszych kolegów z onkologii w BCO. Chcemy ręka w rękę z nimi wypracowywać te modele, jakie udało się nam wypracować w kardiologii – powiedział prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, ordynator II Oddziału Kardiologii PAKS w Bielsku-Białej.

google_news