E-edukacja Wadowice

Wadowice: Dzień otwarty w Zespole Szkół Specjalnych

Funkcjonująca od 17 lat w Wadowicach placówka kształcąca dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym zaprasza na „Dzień otwarty”.

Wśród wielu stawianych zadań i celów, szkoła między innymi udziela uczniom pomocy rewalidacyjnej, przygotowuje do wyboru i zdobycia zawodu, organizuje pomoc zdrowotną oraz materialną, umożliwia rozwijanie zainteresowań stosując metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia. – Naszym uczniom zapewniamy opiekę świetlicową, stołówkę dla uczniów, pracownię komputerową, szeroki wybór pomocy dydaktycznych czyniących lekcję ciekawą i niepowtarzalną, atrakcyjne wycieczki, udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, warsztatach – wylicza Izabela Iwańska, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach. – Jeśli dziecko lub uczeń nie osiąga zadowalających wyników w nauce, wymaga specjalnych metod nauczania i wychowania, chce osiągać wyniki na miarę swoich możliwości, chce być w pełni akceptowany wśród rówieśników – to jesteśmy właściwą szkołą podkreśla dyrektorka.

11 kwietnia o godz. 11.00 będzi emozna ze szczegółową ofertą edukacyjną,obejrzeć klasopracownie, porozmawiać z uczniami oraz nauczycielami  innymi specjalistami zatrudnionymi w placówce. Spotkanie umili wspólnie zjedzone ,,śniadanie wielkanocne”.

Bliższych informacji udziela sekretariat ZSS pod nr telefonu 33 873 20 27. Szczegóły na stronie: www.zsswadowice.iap.pl

 

google_news