Wydarzenia Wadowice

Wadowice: Rewolucji nie będzie

Zaproponowany przez władze Wadowic projekt sieci szkół zgodny z tzw. nowym ustrojem szkolnym, wadowiccy samorządowcy zaaprobowali jednomyślnie.

Wprowadzana przez rząd RP przebudowa oświaty powoduje konieczność ustalenia nowej sieci szkół publicznych jakie pozostaną po likwidacji gimnazjów. W wadowickiej gminie rewolucji nie będzie, bowiem większość placówek to obecnie zespoły szkół, gdzie obok szkoły podstawowej funkcjonuje gimnazjum. Gdy szkołę opuszczą ostatni gimnazjaliści, wówczas placówka pozostanie szkołą podstawową.

Sesja poświęcona zmianom na edukacyjnej mapie w gminie przebiegła błyskawicznie. Radni zgodnie zaakceptowali utworzenie dodatkowego przedszkola w Choczni, przekwalifikowanie Szkoły Podstawowej w Kleczy Zarąbkach na filię Szkoły Podstawowej w Kleczy Dolnej (jeden głos wstrzymujący się) oraz dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do „nowego ustroju szkolnego”.

 

google_news