Wydarzenia Cieszyn

Wojewoda sypnie kasą?

Wojewoda Śląski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Na tej pierwszej są projekty zgłoszone przez samorządy z powiatu cieszyńskiego.

Listę zawierającą 83 wnioski otwierają gmina Strumień i gmina Ustroń z projektami przebudowy ulicy Oblaski w Drogomyślu (wnioskowana kwota dofinansowania 217 017 zł) oraz rozbudowy ulicy Źródlanej na Zawodziu (1 010 837 zł). Do oceny zakwalifikowano też projekty złożone przez gminę Dębowiec (remont ulic Słonecznej i Lipowej w Dębowcu – 715 794 zł), gminę Hażlach (przebudowa ulicy Jasnej w Pogwizdowie – 375 753 zł), gminę Istebna (rozbudowa drogi w Istebnej Zaolziu – 2 919 708 zł), dwa projekty powiatu cieszyńskiego (rozbudowa ulicy Górny Bór w Skoczowie – 2 402 345 zł i rozbudowa drogi powiatowej w Dzięgielowie – 1 191 850 zł) oraz projekt gminy Cieszyn (remont jezdni i chodników na ulicy Szerokiej – wnioskowana kwota dofinansowania 160 185 zł).

Termin ogłoszenia przez wojewodę śląskiego wstępnej listy rankingowej zakwalifikowanych wniosków wyznaczono na 13 listopada.

 

google_news