E-edukacja Cieszyn

Wszystko o pszczołach w Strumieniu

Pszczelarze z powiatów cieszyńskiego, bielskiego i pszczyńskiego spotkali się w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu. Tematem wiodącym szkolenia były aktualne problemy występujące w hodowli pszczół.

Wykład poprowadził dr Wiesław Londzin, ekspert w dziedzinie hodowli pszczół, działacz pszczelarski. W trakcie dwugodzinnej prelekcji uczestnicy mogli poznać m.in. sposoby poprawy dobrostanu pszczół. Szczególny nacisk kładziony był na wprowadzenia nowych lekarstw i preparatów do leczenia pszczół, poprawę bioróżnorodności czyli sadzenie drzew i krzewów miododajnych, właściwe -zgodne z zaleceniami stosowanie środków ochrony roślin w uprawach rolniczych, sadowniczych, ogrodniczych, ograniczenie stosowania pestycydów czy GMO. Po prelekcji zgromadzeni pszczelarze wzięli udział w dyskusji. Organizatorem szkolenia było Koło Pszczelarskie w Strumieniu.

google_news