Wydarzenia Sucha Beskidzka

Zaczęli wiercić

Wczoraj konsorcjum przebudowujące na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad drogę krajową nr 7, zwaną powszechnie zakopianką, rozpoczęło drążenie tunelu pod górą Mały Luboń.

Drążenie tunelu, który będzie miał ponad 2 km długości i połączy Naprawę ze Skomielną Białą rozpoczęło się o 13.00. – Ze względów technologicznych i bezpieczeństwa wykonywanych robót dopuszczone są prace w ruchu ciągłym, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu – informuje Iwona Mikrut, rzecznik prasowy GDDKiA w Krakowie. Wspomina, że całodobowa praca ma związek z występowaniem w górze naprężeń i odkształceń. – Będą one na bieżąco monitorowane. Cały proces drążenia i zabezpieczania wyrobiska składał się będzie z kilku etapów. Ze względu na budowę geologiczną drążenie nie będzie wykonywane całym przekrojem tunelu, aby nie osłabić górotworu – zauważa. Zastosowane zostaną młoty hydrauliczne zamontowane na maszynie typu koparka, dziobaki, wiertła, materiały wybuchowe, głowice skrawające. W zależności od odkształceń górotworu i związanych z tym naprężeń na bieżąco będzie dopasowany typ zabezpieczeń drążonego otworu.

Dwukomorowy tunel o długości 2,06 km stanowił będzie 12,3 proc.  całej trasy ekspresowej S7 pomiędzy Lubniem i Chabówką.  – Dwukomorowy oznacza, że tak naprawdę powstaną dwa równoległe tunele i w każdym z nich będzie się odbywał ruch tylko w jednym kierunku, czyli wydrążyć trzeba ponad 4 km otworów w górze Mały Luboń. Obydwie nitki tunelu będą wyposażone w wentylację oraz wszystkie niezbędne dla bezpieczeństwa ruchu urządzenia, włącznie z wyjściami awaryjnymi. Zakończenie drążenia tunelu planowane jest pod koniec 2019 roku – opisuje szczegóły inwestycji Iwona Mikrut. Nad daszkiem umieszczonym nad wejściem do tunelu wykonawcy nieprzypadkowo umieścili kapliczkę ze św. Barbarą, patronką górników, która została poświęcona 4 grudnia ubiegłego roku. Budowa tunelu jest bowiem zakładem górniczym. Druga taka kapliczka stanie po przeciwnej stronie wylotu budowanego tunelu.

Na wszystkich trzech odcinkach budowanej trasy S7 trwają prace ziemne przy wykopach i zakładaniu gwoździ gruntowych na skarpach (w celu zabezpieczenia zboczy skarp), deskowanie, zbrojenie i betonowanie obiektów mostowych. Betonowane są fundamenty, ale też podpory. Zaawansowanie prac jest różne, na różnych obiektach. W tym sezonie zimowym żaden z wykonawców nie ogłosił przerwy w pracach.  ​

 

google_news