Wydarzenia Cieszyn

Zakaźne nie odpuszczają

Dane dotyczące chorób zakaźnych zaczerpnięte z raportu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie zbytnio nie nastrajają do optymizmu. W ubiegłym roku, w oparciu o zgłoszenia dokonane przez lekarzy, zarejestrowano 6734 zachorowania, co oznacza wzrost o 1603 przypadki w porównaniu z rokiem 2016. Do szpitala trafiło 331 chorych. Doszło do dwóch zgonów, na skutek zapalenie jelita cienkiego i grubego.

Podobnie jak w roku 2016, najczęściej zgłaszanymi chorobami zakaźnymi były: grypa, choroby zakaźne przewodu pokarmowego, choroby wieku dziecięcego – głównie ospa wietrzna oraz borelioza z Lyme. Wzrost zapadalności na grypę obserwowany jest od 2014 roku. W minionym roku zarejestrowano 4227 przypadków, przy zapadalności 2377 osób na 100 000 mieszkańców. Hospitalizacji wymagało 7 osób. Szczepieniu przeciwko grypie poddało się ledwie 3,26 proc. mieszkańców powiatu cieszyńskiego.

Istotny problem epidemiczny stanowią choroby zakaźne przewodu pokarmowego. Wzrosła liczba zgłoszonych zachorowań. Zarejestrowano ogółem 1145 przypadków, w tym 152 zachorowania bakteryjne i 241 wirusowe. Zarejestrowano 34 przypadki zatruć pokarmowych. Najwyższa zapadalność została zarejestrowana na terenie gminy Ustroń, co wiązało się z wystąpieniem ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową w tamtejszych sanatoriach.

W roku 2017 wystąpiło 10 ognisk zbiorowych zatruć-zakażeń pokarmowych. Siedem było w placówkach leczniczych, jedno w ośrodku wypoczynkowym, dwa w domach. Osiem ognisk wystąpiło na terenie Ustronia. Zagrożonych było szacunkowo 3700 osób, z których zachorowało 371, w tym cztery trafiły do szpitala na skutek zatrucia pałeczkami salmonelli.

 

 

 

google_news