E-edukacja Oświęcim

Zator: Staże w Niemczech

Uczniowie Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze odbywali praktyki zawodowe w Niemczech.

W ramach Programu Erasmus+ przyszli technicy obsługi turystycznej, technicy informatycy, technicy mechanicy oraz technicy żywienia i usług gastronomicznych przez cztery tygodnie poznawali tajniki zawodu w hotelach, salach seminaryjnych dla informatyków, warsztatach Vitalis i Nussbaum dla mechaników oraz stołówkach DHL i Vitalis.

Uczestnicy wraz z dwoma opiekunami, nauczycielami ze szkoły WZS zostali zakwaterowani  w budynku partnera projektu, którym jest firma Vitalis GmbH z siedzibą w Schkeuditz, miasteczku w pobliżu Lipska. – Główny cel projektu, to podniesienie praktycznych umiejętności oraz kompetencji zawodowych i językowych, które w przyszłości zwiększą szansę na znalezienie pracy odpowiadającej ich oczekiwaniom – informuje koordynująca projekt Izabela Łysek. – Ponadto zagraniczny pobyt i odbycie staży w niemieckich firmach umożliwia uczestnikom poznanie międzynarodowego środowiska, a także pozwala nabyć kompetencje międzykulturowe, wyrażające się poprzez otwartość i tolerancję wobec odmienności kultur. Należy również podkreślić, iż realizacja projektu podniesie jakość kształcenia zawodowego w Wielozawodowym Zespole Szkół, zwiększy potencjał w zakresie realizacji mobilności zagranicznych, a pracowników szkoły wzbogaci w wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie tworzenia i realizacji projektów unijnych.

Koordynatorka podkreśla, że projekt obejmuje nie tylko program stażowy, lecz również kulturowy. Uczniowie mogli za darmo zwiedzić z przewodnikiem Lipsk, Berlin i Drezno. Były wyjścia integracyjne, konkursy, oraz spotkań z kulturą – Dzień Otwartych Muzeów oraz wyjście na Pomnik Bitwy Narodów.

Uczestnicy wracają z licznymi certyfikatami od partnera projektu Vitalis GmbH, niemieckich pracodawców i szkoły WZS, a także z Europassami-Mobilność potwierdzającymi ich osiągnięcia i pobyt na stażach w innym kraju europejskim.

 

google_news