Wydarzenia Sucha Beskidzka

Zembrzyce: Pieniądze na sport, kulturę i zdrowie

W gminie Zembrzyce rozdzielono dotacje na realizację zadań publicznych w 2017 roku.  

O przyznaniu finansowego wsparcia decydował konkurs. Pieniądze otrzymają; na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

– LKS „Garbarz” Zembrzyce – 43 000 zł

– LKS „Błyskawica” Marcówka – 26 000 zł

– LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna – 26 000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

– Orkiestra Dęta Rytm Zembrzyce –10 000 zł

–  Stowarzyszenie Muzyczne „Śleszowice” – 10 000 zł

– Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna” – 5000 zł

Ochrona zdrowia:

– Caritas Archidiecezji Krakowskiej 25 000 zł

Podobnie jak w poprzednich latach mieszkańcy zembrzyckiej gminy mogą korzystać z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych. Aby dostać się pod opiekę specjalistów trzeba spełnić dwa warunki – mieć skierowanie od lekarza oraz być mieszkańcem zembrzyckiej gminy. Rehabilitację prowadzi Caritas Archidiecezji Krakowskiej. – Z roku na rok zwiększa się ilość osób, które korzystają z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych – informuje wójt Zembrzyc Łukasz Palarski. – W 2015 roku pomoc uzyskało 143 mieszkańców naszej gminy, a łącznie wykonanych było 5150 zabiegów. Natomiast w 2016 roku 206 osób skorzystało z 7015 zabiegów. Pacjenci chwalą sobie nie tylko jakość otrzymywanej medycznej pomocy, ale również jej dostępność. Caritas ma siedzibę w Zembrzycach, co znacznie ułatwia kontakt ze specjalistą szczególnie osobom starszym – podkreśla wójt.

 

google_news