Wydarzenia Żywiec

Żywiec: Podpisano umowę o klastrze

Umowę w sprawie powstania Klastra “Żywiecka Energia Przyszłości” podpisano w Żywcu.

Jak informuje Dariusz Szatanik, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Żywcu umowę podpisało ponad 20 podmiotów, w tym Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, który będzie pełnił rolę Lidera Klastra, Starostwo Powiatowe w Żywcu, gminy z powiatu żywieckiego, przedsiębiorcy oraz uczelnia wyższa.

– Klaster tworzony jest w celu integracji potencjałów oraz stworzenia sieci współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Współpraca w ramach klastra ma pomóc w realizacji zadań, których nie da się tak prostu zrealizować w pojedynkę – podkreśla Dariusz Szatanik.

Jakie zadania będzie miał klaster? To planowanie, wytwarzanie i dystrybucja obrotu energią elektryczną oraz równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, planowanie, wytwarzanie, koordynacja i dystrybucja energii cieplnej, w szczególności produkowanej w skojarzeniu, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej Żywiecczyzny ze szczególnym uwzględnieniem potencjału lokalnych zasobów (źródeł) energii, kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu elektromobilności oraz poprawa efektywności energetycznej w zasobach publicznych, sektorze przedsiębiorstw, lokalnych społeczności i mieszkańców.

google_news