Bielsko-Biała E-edukacja

13 nowych pracowni

Wraz z nastaniem nowego roku szkolnego w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oddano do użytku 13 wyremontowanych i zmodernizowanych specjalistycznych pracowni zawodowych.

Uczniowie szkół zawodowych z Bielska-Białej oraz słuchacze BCKUiP kształcący się w takich specjalnościach jak: technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk będą tam odbywać zajęcia praktyczne. W sumie chodzi o grubo ponad 600 uczniów i słuchaczy kursów zawodowych. Remont i modernizacja pomieszczeń pochłonęła 6,5 miliona złotych, a wyposażenie pracowni kosztowało kolejne 1,2 miliona. Lwia część tych pieniędzy pochodziła z Brukseli, jako dofinansowanie zadania „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego”.
W symbolicznym oddaniu pracowni do użytku uczestniczył prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

google_news