Wydarzenia Bielsko-Biała

14 tysięcy cwaniaków

Fot. Ilustracyjne

Według szacunków Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej blisko 14000 mieszkańców miasta nie płaci za wywóz swoich odpadów.

Osoby te nie uiszczają tak zwanej opłaty śmieciowej, choć cały czas „produkują” śmieci. -Oznacza to – tłumaczą urzędnicy – że wszyscy ci, którzy uczciwie regulują swoje należności, muszą zapłacić więcej, aby można było pokryć wszystkie wydatki związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta. Jednym słowem płacą z tych, którzy się od płacenia migają. – Gdyby w zgłoszonych deklaracjach wszyscy uwzględnili faktyczną liczbę osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe, miasto nie tylko zlikwidowałoby deficyt występujący w systemie gospodarowania odpadami, ale mogłoby nawet obniżyć stawki opłat – konkludują urzędnicy. Nie informują jednak w jaki sposób zamierzają walczyć z tym zjawiskiem i zdyscyplinować tych, którzy za wywóz i zagospodarowanie swoich śmieci nie płacą. Apelują jedynie o to, aby właściciele posesji wpisywali do deklaracji „śmieciowych” prawdziwe dane o liczbie osób mieszkających w danym gospodarstwie domowym.

google_news