Wydarzenia Bielsko-Biała

30 lat spółki Therma. Ogrzewa nasze domy już 30 lat!

W tym roku mija 30 lat od momentu, gdy na terenie Bielska-Białej dostawę ciepła zaczęło prowadzić Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma”. Przez ten czas spółka nie tylko rozwijała sieć ciepłowniczą i stale podnosiła jakość usług, ale była obecna w codziennym życiu miasta.

Narodziny spółki

Firmę powołano do życia 22 września 1992 roku. Wtedy to – na mocy uchwały Rady Miejskiej – gmina Bielsko-Biała zawiązała spółkę prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zdecydowano, że głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa w Bielsku-Białej jest:
– zakup, przesył i dystrybucja oraz sprzedaż ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej w nośniku wodnym,
– produkcja ciepła we własnych źródłach ciepła w kotłowni gazowo-olejowej oraz kotłowniach gazowych.

Na przestrzeni minionych lat spółka przeszła wiele przeobrażeń. Kierunki działań zdeterminowały lokalne uwarunkowania odmienne od uwarunkowań innych firm ciepłowniczych. Odmienność polegała na strukturze odbiorców, gdzie udział przemysłu stanowił ponad 60 procent, a dostawa ciepła w parze to prawie połowa sprzedaży na początku istnienia spółki. Obecnie udział odbiorców przemysłowych to nadal aż 44 procent.

Przeobrażenia ustrojowe i gospodarcze, które spowodowały m.in. upadek zakładów przemysłu włókienniczego, narzuciły spółce kierunek działań, polegających głównie na zmianie zasilania z pary na wodę. Ostatnie odcinki sieci parowych zostały wyłączone z eksploatacji w 2008 roku. W miejsce parociągów, tam gdzie było to możliwe, zostało wybudowanych wiele kilometrów sieci wodnych oraz dostosowano węzły cieplne odbiorców do zmienionego nośnika ciepła.

Tysiąc węzłów

Zmiany spowodowane m.in. procesem restrukturyzacji bielskiego przemysłu i oszczędzaniem nośników energii odbiły się w wielkości mocy cieplnej zamawianej przez odbiorców. W 1992 roku, gdy powstało Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma”, moc zamówiona w źródłach ciepła dla potrzeb odbiorców na terenie miasta wynosiła około 800 MW, obecnie jest to około 280 MW.

Obecnie spółka posiada 182,21 kilometra sieci wodnych, w tym 155,1 kilometra sieci w technologii rur preizolowanych, 14,7 kilometra sieci tradycyjnej kanałowej oraz około 12,43 kilometra sieci napowietrznych. „Therma” eksploatuje 1025 węzły cieplne, w tym 744 jest własnością spółki.

Układy regulacji w nowych węzłach realizowane są w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne, które umożliwiają łączenie wielu funkcji układu i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb użytkownika. Takie rozwiązanie umożliwia również zorganizowanie zdalnego monitoringu do rejonów eksploatacyjnych czy centralnej dyspozytorni oraz archiwizowanie poszczególnych parametrów i ewentualne dalsze ich przetwarzanie.

Therma dawniej.

Dla mieszkańców

Do sukcesów spółki można zaliczyć:
– projektowanie węzłów cieplnych dla odbiorców mieszkaniowych i przemysłowych nawet w konfiguracji z kolektorami słonecznymi i pompą ciepła,
– opracowanie i wdrażanie systemu monitorowania węzłów cieplnych i sieci,
– opracowywanie i realizacja koncepcji modernizacji systemu ciepłowniczego, w tym likwidacji sieci parowych,
– opracowanie wniosków aplikacyjnych w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
– walkę z niską emisją poprzez uciepłownienie centrum miasta.

– PK „Therma” przez 30 lat swojej działalności na rynku lokalnym, dała się poznać nie tylko jako spółka dostarczająca ciepło, ale również jako firma wspierająca i biorąca udział w wydarzeniach i imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i imprezach integracyjnych organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe – zwraca uwagę Andrzej Listowski, prezes PK „Therma”.

Therma dawniej.

google_news
E-wydanie_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments