Wydarzenia Bielsko-Biała

Adwokaci z bielskiej Palestry

Po ukończeniu studiów i aplikacji młodzi prawnicy są gotowi do udzielania porad we wszystkich dziedzinach, ale coraz częściej zdarza się, że rezygnują z wykonywania zawodu. O trudnej i odpowiedzialnej pracy prawników z adwokatami Stanisławem Peruckim, dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej oraz Krzysztofem Staszkiewiczem, zastępcą kierownika Referatu Skarg rozmawia Dagmara Galczak.

– Ci którzy kończą dzisiaj prawo coraz najczęściej narzekają: wykształciłem się na prawnika i co dalej?
– W społeczeństwie nadal funkcjonuje mniemanie, iż wystarczy ukończyć studia prawnicze, a będzie zapewnioną bezpieczną przyszłość, pracę.

-Więc to prawda, że niektórzy młodzi prawnicy uciekają z zawodu ze względu na dużą konkurencję na rynku usług prawniczych, obok wykonują usługi, radcowie prawni i doradcy prawni .
– Aby wykonywać zawód adwokata Trzeba ukończyć niełatwe prawnicze studia, odbyć 3 letnią aplikację, zakończoną niełatwym egzaminem i dopiero wówczas można otworzyć własną kancelarię. Adwokat musi znaleźć odpowiedni lokal na biuro, musi liczyć się z opłatami za samorząd, starać się swoimi kwalifikacjami zainteresować klientów.

Dziś wynagrodzenia wśród prawników są zróżnicowane i często niższe niż mogłoby się wydawać przez sporą konkurencję Teraz adwokat, który nie pracuje w korporacji, musi radzić sobie na różne sposoby i o zlecenia na rynku walczyć. A ci, którzy ukończyli aplikację często muszą się zadowolić nawet płacą minimalną.

Izba adwokacka obejmuje swoim działaniem tereny: Wadowic, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Żywiec, Cieszyn no i oczywiście Bielsko-Biała. Tutaj również prawniczy rynek jest ciężki, a konkurencja i wymagania bardzo duże. Poza tym pojawiły się strony internetowe, z których można ściągnąć odpowiednie dokumenty i złożyć je w sądzie. Niekiedy nasi potencjalni klienci sami sobie prowadzą sprawę i wobec braku orientacji co do prawidłowego sposobu prowadzenia postępowań spotykają się z sytuacją dla nich niekorzystną lub korzystają z usług nieprofesjonalnych podmiotów, w obu przypadkach często kończy się to dla nich niezbyt korzystnie. Jak proces od początku nie jest prowadzony przez profesjonalnego pełnomocnika, który każdy wątek sprawy może mieć znaczenie, w przypadku gdy jest rzetelnie sprawdzone, w przypadku nie dopilnowania tego, można oczekiwać rezultatu dla siebie niekorzystnego. Zdarza się, że ciężko cokolwiek naprawić w postępowaniu odwoławczym.

– Jakie są konsekwencje zbyt dużej konkurencyjności?
– Przede wszystkim zauważamy, że duża konkurencyjność usług prawnych na rynku powoduje znaczne zmniejszenie ilości spraw prowadzonych przez adwokata.

Otwarcie zawodu, które nastąpiło w 2007 roku spowodowało, przesycenia rynku usług prawniczych, tym samym obniżenie stawek za prowadzenie spraw, ale kosztem jakości usług.

Pragniemy podkreślić, że w ramach obchodów stu lecia adwokatury polskiej izba bielska również obchodziła swój jubileusz 43- lecia powstania. Był to okres, w którym adwokatura zmieniła się w zakresie stanu osobowego. Zdecydowanej poprawie uległy również warunki pracy adwokatów w tym członków samorządu adwokackiego. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji na rynku usług prawnych, ale obecny jubileusz pozwala nam z optymizmem spoglądać w przyszłość.

– Czy każdy kto chce może świadczyć usługi o charakterze prawnym?
– Właściwie to tak, wystarczy zwykła działalność gospodarcza lub umowa stałego zlecenia z klientem, by zostać jego pełnomocnikiem procesowym i występować przed sądem.

Bardzo duża część rynku została opanowana przez podmioty, które nie należą do korporacji adwokackich czy radcowskich, na przykład, podmioty zajmujące się sprawami odszkodowawczymi czy windykacyjnymi.

– Jednak zawód adwokata jest uznawany za prestiżowy…
– Jeżeli tak jest to nas cieszy. Uważamy, że to trudny, lecz przynoszący dużo satysfakcji zawód.

Z uwagi na częstą zmianę przepisów różnych dziedzin prawa, prawnicy z konieczności muszą stale dokształcać się, by być na bieżąco ze stale zmieniającymi się przepisami.

– Ilu jest aplikantów i adwokatów w Izbie bielskiej?
– Aktualnie Izba bielska liczy ponad 300 adwokatów i 44 aplikantów. Do roku 2017 r. zauważaliśmy wzrost ilości osób ubiegających się o przyjęcie na aplikacje. W bieżącym roku tendencja jest odwrotna, gdyż starających się o aplikację było osób 30, natomiast pozytywnie zdało 8 osób.

– Jaką rolę spełnia samorząd wobec adwokatów i aplikantów izby ?
– W pierwszej kolejności należy podkreślić, że samorząd wspiera tych adwokatów emerytów, którzy są w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Co roku również wspiera finansowo Towarzystwo nad Ociemniałymi w Laskach.

W ramach działalności komisji szkoleniowej izby adwokackiej izby adwokackiej organizowane są szkolenia zawodowe, na których wykładowcami są wybitni sędziowie sądu najwyższego, sądów powszechnych oraz profesorowie wyższych uczelni będący jednocześnie adwokatami.

W szkoleniu aplikantów osiągamy bardzo dobre wyniki w skali kraju, o czym świadczą wyniki centralnych egzaminów adwokackich.

W pomieszczeniach izby adwokackiej organizowane są okresowe spotkania z artystami i twórcami kultury, które cieszą się dużym zainteresowaniem. M.in. gościliśmy przy okazji otwarcia siedziby izby adwokackiej grupy muzycznej Alocha Diwijewa?? ponadto gościem był Ksiądz Boniecki. Gośćmi są również uczniowie Bielskiej szkoły muzycznej.

W zakresie integracji środowiska adwokackiego organizujemy corocznie turnieje dla adwokatury polskiej dla wszystkich aplikantów i adwokatów. Organizujemy Turnieje Piłki Nożnej z udziałem izb adwokackich w Polsce, ale również adwokatów zagranicznych. Dwa razy w roku organizujemy również akcje pro bono – bezpłatne porady adwokackie dla osób potrzebujących.

Okręgowa Rada Adwokacka, ul. 3 Maja 19/5, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 33 821 90 52, e-mail: ora.bielsko-biala@adwokatura.pl, stronap www.ora.bielsko.pl

 


UCZCILI ZNAMIENITE ROCZNICE

Jednym z pierwszych aktów prawnych wydanych przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, był dekret w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego.

Z okazji uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, stulecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej oraz 43-lecia bielskiej Izby Adwokackiej w sobotę 6 października w Sali Redutowej kamienicy „Pod Orłem” w Bielsku-Białej odbyła się doniosła uroczystość.

Wśród zaproszonych przez Samorząd Bielskiej Izby gości znaleźli się między innymi przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej oraz dziekani Okręgowych Rad Adwokackich w Polsce, prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, kościoła Katolickiego, kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz przewodnicząca Gminy Żydowskiej.

W wystąpieniu Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej, adwokat Stanisław Perucki przypomniał historię tworzenia się odrodzonej adwokatury, której początkiem był Dekret Józefa Piłsudskiego – nowoczesna regulacja prawna z wieloma oryginalnymi polskimi rozwiązaniami.

Ważną datą dla miejscowych prawników był dzień 19 czerwca 1975 roku, kiedy to na podstawie uchwały wykonawczej Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, realizującej uchwałę tej Rady z dnia 14 czerwca 1975 roku, powstała Izba Adwokacka w Bielsku-Białej.

Dziekan Stanisław Perucki przedstawił historię Izby bielskiej od momentu jej utworzenia do czasów współczesnych, wskazując jednocześnie, na pojawiające się obecnie, realne zagrożenia dla funkcjonowania całej adwokatury polskiej.

Po wystąpieniach zaproszonych gości Naczelna Rada Adwokacka odznaczyła czterech członków Izby bielskiej. Odznakami „Adwokatura Zasłużonym” uhonorowani zostali adwokaci: Anna Zielińska, Daniel Dudys, Piotr Szymkowiak i Adam Wnęczak.
Po części oficjalnej, zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni adwokaci Izby bielskiej, wysłuchali koncertu Orkiestry im. Telemanna, pod dyrekcją Piotra Sadowskiego, z udziałem solistki sopranowej Swietłany Kaliniczenko.

E-wydanie_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments