Wydarzenia Wadowice

Andrychów: „Sokół” upamiętniony

W Andrychowie odbyły się dziś (17 września) uroczystości związane z rocznicą napaści ZSRR na Polskę oraz 150-lecia powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Na ścianie frontowej Szkoły Podstawowej nr 2 odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą andrychowskim sokolnikom, którzy korzystali z murów placówki. Pochodzący z Wadowic  profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Andrzej Nowakowski, fundator (wraz z władzami miasta) tablicy, przypomniał tradycje „Sokoła” w Andrychowie. Naukowiec jest autorem wielu prac poświęconych ruchowi sokolniczemu, a także propagatorem jego reaktywowania.

google_news