Wydarzenia Bielsko-Biała

Areszt do likwidacji

Ministerstwo Sprawiedliwości wzięło się za reformowanie Służby Więziennej. Jedną z pierwszych placówek, jakie odczuły tego skutki, jest areszt śledczy w Bielsku-Białej. 1 kwietnia przestanie on istnieć jako odrębny byt. Będzie częścią Zakładu Karnego w Cieszynie – jako jego oddział zewnętrzny.

Tak zadecydował minister Zbigniew Ziobro, wydając 17 stycznia stosowne rozporządzenie w tej sprawie. Na jego mocy nieruchomość przy ulicy Słowackiego w Bielsku-Białej (działka, budynek aresztu) wraz z całym majątkiem zostają oddane do dyspozycji ZK w Cieszynie.

– Obie dotychczasowe jednostki – już jako jedna – będą miały wspólne kierownictwo usprawniające zarządzanie. Nie są jeszcze podjęte ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia oddziału w Bielsku-Białej, jednak z uwagi na jego infrastrukturę i zabezpieczenia techniczno-ochronne najprawdopodobniej powstanie tu oddział aresztu śledczego – wyjaśnia Justyna Siedlecka rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach dodając, że reorganizacja pozwoli na racjonalizację wydatków ponoszonych na utrzymanie aresztu, nie wpłynie natomiast – zapewnia – na utratę pracy przez funkcjonariuszy i pracowników tej jednostki.

Budynek przy ulicy Słowackiego służy jako więzienie już od ponad 100 lat. Powstał jako część dużego kompleksu sądowo-więziennego. Gmach dawnego sądu, po tym jak wyprowadziło się z niego Liceum Ogólnokształcące numer 4 (ostatni jego użytkownik), stoi obecnie pusty. Do tej pory bielski areszt był jednostką samodzielną, podległą bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach. Trafiały tam osoby tymczasowo aresztowane (mężczyźni), pozostające do dyspozycji prokuratur w Bielsku-Białej (rejonowych i okręgowej), Pszczynie, Żywcu oraz sądów działających w tych miastach. Maksymalnie w areszcie tym może być przetrzymywanych 252 osób. W latach 2006-2008 przeszedł gruntowny remont.

Z kolei Zakład Karny w Cieszynie jest jednostką typu zamkniętego, przeznaczoną dla osób osadzonych (po wyrokach). Posiada także oddział dla tymczasowo aresztowanych. Trafiają do niego przestępcy pozostający w dyspozycji sądów w Cieszynie i Jastrzębiu Zdroju oraz prokuratur mających siedziby w tych miastach.

– Służba Więzienna jest jedyną formacją, która nie przeszła gruntownej reformy po 1989 r. W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości i Centralny Zarząd Służby Więziennej przygotowały pierwszą ustawę modernizacyjną, która przewiduje zmianę wielu elementów funkcjonowania więziennictwa. Jednym z zapowiadanych elementów tejże reformy były plany budowy i modernizacji zakładów karnych – tłumaczy Justyna Siedlecka.

 

google_news