Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko-Biała: Młodzież zasiądzie w sali sesyjnej

Fot: Paweł Sowa/UM w BB

Na 25 kwietnia zwołano posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Będzie to pierwsze posiedzenie nowej kadencji młodych bielszczan, którzy uzyskali akces do MRM. Wybrany zostanie przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz. Spodziewana jest też dyskusja i zgłaszanie wolnych wniosków.

google_news