Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko-Biała: Radni wybrali dodatkowych ławników

Fot. Marcin Płużek

Rada Miejska w Bielsku-Białej wybrała wczoraj 4 ławników sądowych do orzekania w Sądzie Okręgowym w Belsku-Białej. Były to wybory uzupełniające, po tym jak pod koniec zeszłego roku nie udało się wybrać odpowiedniej liczby osób na te stanowiska na kadencję 2020-2023.

Prezes sadu okręgowego wystąpił więc do Rady Miejskiej o wybranie dodatkowych pięciu ławników. Tyle też osób (spełniających wymagania ustawowe) zgłosiło swe kandydatury. Z tego grona radni – w tajnym głosowaniu – wybrali cztery osoby.

Ławnicy sądowi – a właściwie sędziowie społeczni, jak powszechnie się ich obecnie określa – to bardzo ważna i istotna część polskiego wymiaru sprawiedliwości. Bez ich udziału nie mogłoby zapaść większość wyroków. Zasiadają w składach orzekających na równych prawach z sędziami zawodowymi i tak jak oni decydują o czyjejś winie i karze (rozstrzygają też w niektórych sprawach cywilnych). Ich głos ma taką samą wagę, jak sędziów zawodowych. Różnica pomiędzy nimi jest tylko taka, że ławnik nie może być przewodniczącym składu orzekającego.

Ławnikiem może zostać osoba:

– posiadająca obywatelstwo polskie i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

– mająca co najmniej 30, ale nie więcej niż 70 lat,

– posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

– odznaczająca się nieskazitelnym charakterem,

– zamieszkała lub zatrudniona w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

– której stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji ławnika.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe (z wyłączeniem partii politycznych) lub co najmniej grupa pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze (mieszkających na stałe na terenie gminy dokonującej wyboru).

1
Skomentuj

avatar
1 Komentarzy
0 Odpowiedzi
0 Śledzących
 
Najwięcej odpowiedzi
Najgorętsze komentarze
1 Komentarzy
Hermenegilda Ostatnio komentujący
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Hermenegilda
Gość
Hermenegilda

Jak informował redaktor, na sesji omawiano ważniejsze projekty uchwał niż wybór ławników i szczegółowy opis jaka osoba ławnikiem zostać może.