Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko-Biała: W trosce o bezpieczeństwo interesantów

Władze Bielska-Białej wprowadziły środki ostrożności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa petentom załatwiającym swoje sprawy w Urzędzie Miejskim. Wszytko przez zagrożenie epidemią koronowirusa.

Od jutra (12 marca) wydziały Komunikacji, Geodezji i Kartografii oraz Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości będą przyjmowały wyłącznie mieszkańców umówionych wcześniej telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej UM.

Poza tym w Biurze Obsługi Interesanta petenci będą przyjmowani wyłącznie na stanowiskach wyposażonych w szyby ochronne.

Ratusz przypomina także, iż istnieje możliwość załatwiana spraw urzędowych na odległość przez ePUAP oraz drogą mailową.

Urzędnicy apelują jednoczenie, iż wszyscy, którzy mogą odłożyć załatwienie mniej pilnych spraw na później – i tym nie przychodzić teraz do ratusza – powinni tak uczynić.

google_news