Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko-Biała: Wskaż aktywnego seniora.

UM B-B

Można już wskazywać kandydatów do tytułu najbardziej aktywnego seniora w Bielsku-Białej. Termin składania kandydatur upłynie 23 września o 13.00.

Aktywny Senior Roku to plebiscyt organizowany przez bielski samorząd. Celem projektu jest promowanie i wyróżnienie osób starszych, odznaczających się aktywnością społeczną, przełamujących stereotypy dotyczące osób starszych i mogących stać się wzorem do naśladowania dla innych osób – czytamy w regulaminie konkursu.

Taka osoba musi mieś ukończony, co najmniej 60 rok życia, być mieszkańcem(ką) Bielsku-Białej lub powiatu bielskiego oraz angażować się w działalność społeczną na terenie miasta, a także wyróżniać się aktywną postawą i bezinteresownym działaniem na rzecz innych osób oraz otwarta na współpracę, (zwłaszcza międzypokoleniową).

Kandydatów można zgłaszać na tradycyjnym papierowym formularzu (w zaklejonej kopercie z dopiskiem Aktywny Senior Roku 2022 należy oddać go na Dziennik Podawczym Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6).
Formularz jest dostępny na stronie  www. seniorzybielsko.pl. Tam też – oraz pod numerem telefonu 33 4971492 – można uzyskać szczegółowe informacje na temat plebiscytu. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej.

google_news