Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko: Jutro sesja

Jutro 27 lutego na 38. posiedzeniu w tej kadencji zbierze się Rada Miejska w Bielsku-Białej.

Obrady jak zwykle rozpoczną się o 10.00 w sali sesyjnej bielskiego ratusza. Porządek sesji jest dość napięty – liczy blisko 40 punktów. Radni mają zająć się między innymi sytuacją ekonomiczną Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego oraz stawkami opłat w gminnych przedszkolach.

 

google_news
Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko: Jutro sesja

Jutro (21 listopada) zbierze się na 35 posiedzeniu w tej kadencji Rada Miejska w Bielsku-Białej. Jak zwykle obrady rozpoczną się o 10.00 w sali sesyjnej bielskiego ratusza.

Porządek obrad jest bardzo napięty, bo zawiera ponad 60 pozycji. Przy czym, spora ich część dotyczy spraw związanych z uregulowaniem obecnego statusu wszystkich bielskich szkół w związku z reformą oświatową. Szczegółowy porządek obrad można znaleźć tutaj.

 

google_news
Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko: Jutro sesja

Jutro (29 sierpnia) po wakacyjnej przerwie zbierze się Rada Miejska w Bielsku-Białej. Jak zwykle obrady rozpoczną się o 10.00 w sali sesyjnej bielskiego ratusza.

Porządek posiedzenia jest dość napięty. Radni mają do omówienia ponad 20 tematów, w tym między innymi podejmą uchwały o przystąpieniu przez gminę do sporządzenia planów przestrzennego zagospodarowania dla kilku obszarów miasta. Szczegółowy plan obrad można znaleźć tutaj.

 

google_news
Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko: Jutro sesja

Jutro (wtorek 23 maja) na 29 posiedzeniu w tej kadencji zbierze się Rada Miejska w Bielsku-Białej. Jak zwykle obrady rozpoczną się o 10.00 w sali sesyjnej bielskiego ratusza.

Porządek sesji nie wydaje się szczególnie napięty. Radni mają do omówienia i przegłosowania jedynie 13 uchwał – w tym jedną dotyczącą wyłączenia V Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej. Szczegółowy porządek posiedzenia można znaleźć tutaj.

 

 

google_news
Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko: Jutro sesja

Jutro zbierze się Rada Miejska w Bielsku-Białej. Będzie to już jej 28 posiedzenie w tej kadencji. Jak zwykle obrady rozpoczną się o 10.00 w sali sesyjnej bielskiego ratusza.

Porządek sesji jest dość napięty. Radni mają do omówienie i przegłosowania blisko 30 uchwał. Wysłuchają też sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej dotyczącego stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta w minionym roku. Szczegółowy porządek obrad znajdziesz tutaj 

 

google_news
Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko: Jutro sesja

Dość nietypowo bo w przed- a nie ostatni wtorek miesiąca zbierze się jutro Rada Miejska w Bielsku-Białej. Posiedzenie – tu bez zmian – rozpocznie się o 10.00 w sali sesyjnej bielskiego ratusza.

Porządek obrad jest dość napięty. Radni zajmą się między innymi sprawami bielskiej oświaty w dobie zmian. Wysłuchają również informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie miasta, a także podobnego sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji dotyczącego porządku i bezpieczeństwa publicznego w Bielsku-Białej.

Szczegółowy plan obrad można znaleźć tutaj

 

 

 

google_news
Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko: Jutro sesja

Jutro (28 lutego) zbierze się na XXVI posiedzeniu w tej kadencji Rada Miejska w Bielsku-Białej. Obrady rozpoczną się o 10.00 w sali sesyjnej bielskiego ratusza.

W ich trakcie radni mają zająć się między innymi ustaleniem zasad na jakich w roku przyszłym funkcjonować będzie w Bielsku-Białej instytucja budżetu obywatelskiego a także programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2017.

Szczegółowy porządek posiedzenia można znaleźć tutaj.

 

google_news