Wydarzenia Bielsko-Biała Czechowice-Dziedzice

Bogdan Ogrocki odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Zdjęcia: Śląski Oddział Okręgowy PCK

Czechowiczanin Bogdan Ogrocki, dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK i wiceprzewodniczący Śląskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

14 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, w Światowym Dniu Krwiodawcy, z okazji jubileuszu 105-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, uroczyście odznaczono wybitne postacie, w tym dwunastu zasłużonych honorowych dawców krwi i działaczy PCK. Na wniosek Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK, „za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej”, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano Bogdana Ogrockiego. W imieniu prezydenta RP wręczył mu go sekretarz stanu Andrzej Dera. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego PCK na czele z Jerzym Biskiem – prezesem PCK, który został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP, a także Mariusz Malewicz – przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK.

– Warto było poświęcić 42 lata życia prywatnego na działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i innych organizacjach społecznych, aby dożyć tak wspaniałej chwili i zostać odznaczonym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w Pałacu Prezydenckim. Order ten jest wyrazem uznania nie tylko dla mojej skromnej osoby, ale dla wszystkich honorowych krwiodawców, ratowników PCK, wolontariuszy oraz pracowników PCK śląskiego oddziału PCK, z którymi miałem i mam wielki zaszczyt współpracować na co dzień, za co z całego serca serdecznie im dziękuję. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za nieocenione wsparcie moich działań, jednocześnie liczę na dalszą owocną współpracę – komentuje wyróżniony czechowiczanin.

Bogdan Ogrocki jest członkiem PCK od 1982 r., a honorowym dawcą krwi od 1983 r. Oddał już 47,15 litrów pełnej krwi. W latach 1985-1988 był wiceprezesem Szkolnego Klubu HDK PCK przy Wyższej Szkole Oficerskiej w Szczytnie, w latach 1988-1990 prezesem Klubu HDK PCK przy Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie, w latach 1990-2012 prezesem Klubu HDK PCK przy KMP w Bielsku-Białej, w latach 2005-2016 członkiem Śląskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Katowicach, w latach 2016-2023 pełnomocnikiem ds. honorowego krwiodawstwa Śląskiego Okręgu PCK, a od 2016 do chwili obecnej jest członkiem Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK. W latach 2012-2018 był prezesem Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, od 1 października 2018 zajmuje stanowisko dyrektora Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Podejmowane ważniejsze inicjatywy na rzecz rozwoju i promocji honorowego krwiodawstwa od 2015 r.: w latach 2017-2022 osobiście uczestniczył w zabezpieczeniu trasy etapów „Tour de Pologne” na terenie Bielska-Białej i powiatu bielskiego, natomiast w dniach 1 i 2 czerwca 2019 r. uczestniczył w zabezpieczeniu dwóch etapów kolarskiego Wyścigu Narodów w Bukowinie Tatrzańskiej, woj. małopolskie. W roku 2019 był trzeci raz z rzędu jednym z głównych organizatorów Ogólnopolskiego „Marszu Pokoju” Honorowych Dawców Krwi do obozu zagłady Auschwitz w Oświęcimiu, w którym uczestniczyło ponad 300 krwiodawców z całej Polski. W tym samym roku był jednym z fundatorów sztandaru dla OR PCK w Bielsku-Białej z okazji 100-lecia PCK. W latach 2016-2020 przeprowadził prelekcje w szkołach średnich w Bielsku-Białej, powiatu bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego, w trakcie których popularyzował ideę honorowego krwiodawstwa, a także bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Co roku organizuje zbiorki żywności w sklepach oraz pieniężne pod kościołami (ogółem 64), na terenie całego województwa śląskiego, w których osobiście uczestniczy, a z zebranych artykułów i środków wykonywane są paczki dla osób ubogich i potrzebujących (ponad 3500). W 2019 roku podjął inicjatywę w sprawie przyznania biletów ulgowych dla zasłużonych honorowych dawców krwi w Kolejach Śląskich i w 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie bezterminowego zastosowania oferty specjalnej dla krwiodawców. W 2019 r., od samego początku wybuchu pandemii koronawirusa, zainicjował działania mające na celu pozyskanie środków ochrony osobistej i przekazanie ich szpitalom i osobom przebywającym na kwarantannie, także dostarczanie im żywności do domu, ponadto szycie maseczek ochronnych. Od 24 lutego 2022 r., tj. jest wybuchu wojny w Ukrainie organizował w budynku śląskiego okręgu PCK punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy, który funkcjonuje do chwili obecnej, a w trakcie 15 miesięcy udzielono pomocy żywnościowej i materialnej ponad 6000 uchodźcom.

W 2019 r. założył i prowadzi media społecznościowe (strona internetowa i Facebook PCK), gdzie pisze artykuły o działalności PCK na terenie województwa śląskiego. Regularnie udziela wywiadów w Radiu Katowice, gdzie informuje społeczeństwo o działaniach podejmowanych przez PCK, ponadto promuje honorowe krwiodawstwo w lokalnej prasie, w tym w Kronice Beskidzkiej. W 2016 r. był inicjatorem powołania Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach, w latach 2016-2020 był członkiem prezydium tej rady, a także współautorem książki pt. „Standardy funkcjonowania rad seniorów”. Od 2017 r. jest członkiem OSP „Czechowice” w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie w latach 2019-2022 pełnił funkcję wiceprezesa tej jednostki, natomiast od 2022 r. do chwili obecnej jest sekretarzem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. śląskiego.

google_news