E-edukacja Cieszyn

Cieszyn: Dyskusje o Innym

Wczoraj na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się trzecia już edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”. 

Inicjatorami i głównymi organizatorami cyklu konferencji są studenci pedagogiki zrzeszeni w Kole Naukowym Edukacji Międzykulturowej. Obrady trwały przez cały dzień. W sześciu sekcjach tematycznych rozprawiano o różnych wymiarach Inności, związanych z nią zjawiskach. Wystąpienia dotyczyły niepełnosprawności, migracji, mniejszości seksualnych, filozoficzno-literackich ujęć inności, a także Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy w Kościele katolickim Benedykta XVI i papieża Franciszka, relacji prawosławno-katolickich na pograniczu polsko-białoruskim, ewangelicyzmu w prozie Jerzego Pilcha.

Co ważne w konferencji wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju, dla których zorganizowano warsztaty dotyczące różnic w możliwościach samorozwoju osób doświadczających dyskryminacji. Zajęcia prowadziła dr Barbara Chojnacka-Synaszko oraz mgr Sylwia Ryszawy.

google_news