Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: Inwestycyjny ranking

Po konsultacjach z różnymi gremiami burmistrz Cieszyna ogłosił listę najważniejszych inwestycji do zrealizowania. Oto te najpilniejsze zadania.

1. Budowa węzła przesiadkowego. 2. Całkowita modernizacja ulicy Hajduka we wschodniej jej części. 3. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Cieszyna z wykorzystaniem transportu kolejowego i autobusowego. 4. Pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych. 5. Budowa i remonty dróg i chodników. 6. Modernizacja oświetlenia miasta. 7. Dalsza rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. 8. Budowa boiska przy G1. 9. Likwidacja niskiej emisji. 10. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

11. Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kochanowskiego, 12. Odbudowa i remont murów oporowych. 13. Organizacja i budowa miejsc parkingowych. 14. Tereny rekreacyjne wzdłuż Al. Piastowskiej. 15. Remont „Domu Narodowego”. 16. Realizacja zadań budżetu obywatelskiego. 17. Stadion miejski. 18. Budowa w miejsce byłej „Drukarni Cieszyńskiej” obiektu wielofunkcyjnego z halą sportową, centrum sztuk walki i parkingami miejskimi. 19. Dofinansowywanie remontu zabytkowych obiektów. 20. Remont siedziby „Muzeum Drukarstwa”.

21. Rewitalizacja Rynku i ul. Głębokiej. 22. Modernizacja placów miejskich i terenów rekreacyjnych. 23. Rozbudowa wystroju miasta. 24. Modernizacja przystanków miejskich. 25. Sala gimnastyczna przy SP 7.

google_news