Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: Osadzeni się kształcą

W Zakładzie Karnym w Cieszynie ruszył kolejny kurs przyuczający do zawodu. Skazani będą się kształcić na technologa robót wykończeniowych o specjalności malarz.

– Nabyta wiedza i umiejętności ma pomóc osadzonym odnaleźć się na rynku pracy po zwolnieniu z zakładu karnego. Każde szkolenie oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej zawiera ponadto informacje z zakresu  aktywizacji zawodowej oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – informuje Tomasz Głasek, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Cieszynie. W cieszyńskiej jednostce zrealizowano w tym roku już trzy kursy kształcące przyszłych malarzy. Wzięło w nich udział 32 osadzonych. W najbliższym czasie planowane jest zorganizowanie kursu „Brukarz”, który rozpocznie się 31 lipca. W ramach programu „Praca dla więźniów” ponad połowa skazanych, którzy zdobędą nowe umiejętności zawodowe zostanie zatrudniona jeszcze podczas odbywania wyroków.

 

google_news