Wydarzenia Cieszyn

Coraz więcej cudzoziemców

pixabay.com

3329 osób bezrobotnych zarejestrowanych było na koniec 2018 roku w cieszyńskim Powiatowym Urzędzie Pracy. W porównaniu do stanu z końca 2017 roku – o 439 osób mniej. Stopa bezrobocia wyniosła 4,7 proc., czyli była niższa o 0,7 punktu procentowego. Trzeba zauważyć, że to zjawisko zachodzące w całym kraju.

Na rynku pracy cały czas są osoby potrzebujące pomocy i wymagające przygotowania do działań aktywizujących. Nie wszyscy bowiem potrafią dostosować się do zachodzących zmian, które przede wszystkim związane są z nowymi technologiami. W efekcie niektóre wyuczone zawody stają się nieprzydatne. Jednocześnie rosną wymagania osób szukających pracy, które nie zawsze godzą się na proponowane warunki.

W roku 2018 zarejestrowało się łącznie 5468 bezrobotnych, a wyrejestrowały 5904 osoby. Utrzymała się zatem tendencja odpływowa z poprzedniego roku. Na koniec grudnia w rejestrze bezrobotnych widniało 1859 kobiet i 1470 mężczyzn (rok wcześniej odpowiednio 2080 kobiet i 1688 mężczyzn). Osoby do 30 lat stanowiły 29 proc. bezrobotnych, a 71 proc. miało więcej niż 30 lat. Analiza wykazała, że najmniej było osób w wieku powyżej 60 lat, a najwięcej w grupie 25-34 lata. W ewidencji przeważały osoby z niskimi kwalifikacjami. Wykształcenie co najwyżej zawodowe posiadało 54 proc. Wyższym wykształceniem mogło pochwalić się 14 proc., średnim zawodowym oraz policealnym – 22 proc., a średnim ogólnokształcącym 10 proc. Cały czas dostrzegalny jest problem z tzw. długotrwałym bezrobociem. Sytuacji tej nie potrafi nawet zmienić wzrost liczby ofert pracy zgłaszanych do urzędu. W roku 2018 z 25 proc. do 42 proc. wzrosła liczba osób zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy.

Coraz więcej pracodawców przy wyborze kandydata zwraca uwagę nie na poziom kwalifikacji, lecz na doświadczenie i predyspozycje psychofizyczne oraz samą chęć do podjęcia pracy.

W roku 2018 najliczniejszą grupą osób bezrobotnych zarejestrowanych w cieszyńskim PUP-ie byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, a także sprzedawcy (314) i pracownicy usług: kucharze (134), fryzjerzy (55), cukiernicy (53), kelnerzy (50). Bez wyuczonego zawodu było 241 osób. Najbardziej poszukiwani byli robotnicy wykonujący proste prace w przemyśle (733 oferty) i poza przemysłem (475), a ponadto pakowacze ręczni (371), sprzedawcy (344), pomocnicy robotnika budowlanego (215), pomoce kuchenne (172), monterzy (169), kucharze (124), kelnerzy i barmani (123), szlifierze metali (99). W sumie ofert pracy zgłoszonych do PUP było 5589.

Oferty powiązane są ściśle ze specyfiką gospodarczą powiatu cieszyńskiego i jego przygranicznym położeniem, gdzie zatrudnienie napędzają branże transportowa, motoryzacyjna, handlowa i turystyczna. Brakuje jednak rąk do pracy w zawodach związanych z budownictwem, gastronomią, hotelarstwem, transportem towarów i szeroko rozumianą produkcją. Stąd sięganie po cudzoziemców. Stosowana obecnie procedura uproszczona (oświadczeniowa) pozwala obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy pracować w naszym kraju przez pół roku bez potrzeby uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Wystarczy samo zarejestrowanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Nastąpił zauważalny wzrost liczby składanych oświadczeń w dwóch ostatnich latach, z 3269 do… 9326!

Pierwsze miesiące obecnego roku pokazują, że bezrobocie w powiecie cieszyńskim nadal ma niską tendencję. Na koniec kwietnia w rejestrze było 3434 osób (w marcu 3497). Stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 5,9 proc., w województwie śląskim 4,4 proc., natomiast w powiecie cieszyńskim 4,9 proc.

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Zorientowany
Zorientowany
1 rok temu

Tylu bezrobotnych a robić nie ma kto.
Kiedyś na takich mówiono “niebieskie ptaki”.
A “kto nie pracuje niechaj i nie je”.