Wydarzenia Żywiec

Czernichów ma swój Klub Wolontariusza

Gmina Czernichów na Żywiecczyźnie doczekała swojego własnego Klubu Wolontariusza. KW zaczął działalność 21 marca.

Członkowie nowej organizacji zaczęli oficjalne funkcjonowanie od zorganizowania imprezy urodzinowej dla 90-letniej pani Marii, mieszkanki gminy i byłej więźniarki obozu koncentracyjnego (foto).

Wtorkowe wydarzenie zostało wpisane w oficjalny program Tygodnia Pracy Socjalnej, który odbędzie się w Krakowie w dniach 3-8 kwietnia, i który cieszy się ogromnym uznaniem nie tylko w Małopolsce, ale i na terenie całego kraju!

– Klub Wolontariusza jest inicjatywą osób w różnym wieku chcących pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym. Głównym celem Klubu jest uwrażliwianie na potrzeby innych, kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia, a także inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, integrowanie różnych grup wiekowych i społecznych oraz kształtowanie umiejętności działania zespołowego – czytamy na facebook’owym profilu KW.

 

 

google_news