Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice

Część powiatów bielskiego i cieszyńskiego w strefie zakażenia ptasią grypą

Fot. Materiał prasowy

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego. Rozporządzenie obowiązuje do 7 czerwca.

W dokumencie wojewoda informuje, że stwierdzono ognisko choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u ptactwa dzikiego –mewy – na terenie powiatu cieszyńskiego. Stąd też wojewoda wyznaczył strefę objętą zakażeniem w powiecie bielskim na obszarach gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice i Jasienica, w powiecie cieszyńskim w gminach: Chybie, Dębowiec, Hażlach, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice oraz w powiecie pszczyńskim w gminach: Pawłowice i Goczałkowice-Zdrój oraz w miejscowościach gminy Pszczyna: Brzeźce, Łąka, Poręba, Pszczyna, Rudołtowice, Studzionka, Wisła Mała i Wisła Wielka.

W strefie objętej zakażeniem nakazuje się:

1) Utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

2) Monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków.

3) Niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków.

4) Niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

5) Stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia.

6) W gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich.

7) W gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających – przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżającego.

8) W gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób zabezpieczenie paszy, ściółki i wody przed kontaktem z dzikimi ptakami.

9) Posiadaczowi zwierząt nakazuje się prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych, niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie oraz zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę
ptaków (HPAI), właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Ponadto w strefie objętej zakażeniem zakazuje się:

1) Przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi.

2) Wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie.

3) Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki.

4) Wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Nakazuje się oznakowanie strefy objętej zakażeniem poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych o następującej treści: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”.

Nakazuje się zarządcom dróg publicznych wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii drogach publicznych oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

google_news
7 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Rozsadny
Rozsadny
1 rok temu

Wiecie gdzie mam wasza zajadliwa ptasia grypę ??? W d….

Ewka
Ewka
1 rok temu

Gdy się skończy, będzie polesie

Olik
Olik
1 rok temu

Pierdy stare i dziecinne

Eewe
Eewe
1 rok temu

Tylko straszą , straszą, żebyśmy się bali

Eleonora
Eleonora
1 rok temu

Banda idiotów, ciągle jakąś aferą trzeba żyć żeby nie zwracać uwagi na rzeczy ważne. Wstyd wstydem pogania

Konrad
Konrad
1 rok temu

Jak zjadliwa jak covid to nie ma sensu czytać

poważnie dla hodowców drobiu
poważnie dla hodowców drobiu
1 rok temu
Reply to  Konrad

no nie, ludzi nie tyka, nie trafiają pod respirator, gdyby była tak zjadliwa, że zarażaliby się ludzie – to dopiero byłaby tragedia