Wydarzenia Cieszyn

Dla kogo Laur Dębowego Liścia?

W gminie Dębowiec szukają osób działających na rzecz lokalnej społeczności, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji tego terenu. To właśnie takim osobowościom zostanie wręczony Laur Dębowego Liścia za osiągnięcia w ubiegłym roku.

Nagrody są przyznawane – indywidualnie bądź grupowo – w pięciu dziedzinach: praca społeczna, kultura, edukacja, sport, przedsiębiorczość. Termin zgłaszania kandydatów upływa 15 lipca. Wnioski wraz z uzasadnieniem należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Dębowcu. Do końca miesiąca komisja przyjrzy się wszystkim zgłoszeniom i wyłoni grono laureatów. Wręczenie nagród odbędzie się podczas gminnych dożynek, które w tym roku odbywać się będą w Simoradzu.

google_news