Wydarzenia Cieszyn

Dodatkowa kasa na SOR-y. Szpital Śląski w Cieszynie otrzymał 15 mln zł

Fot. z arch. Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Resort zdrowia poinformował dziś o zwiększeniu pieniędzy przeznaczonych na wsparcie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Otrzymają one 1,5 mld zł w ramach Funduszu Medycznego. Do konkursu przystąpiło 207 wnioskodawców, z czego wybrano 152 projekty. Wśród nich znalazł się Szpital Śląski w Cieszynie.

– Te środki finansowe to konkretne wsparcie na modernizację, przebudowę i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z nimi – mówi minister zdrowia Katarzyna Sójka. – Dzięki tym inwestycjom pacjenci już wkrótce odczują znaczną poprawę jakości leczenia, bezpieczeństwa i komfortu. Na SOR-ach sprzęt diagnostyczny i aparatura wspomagająca funkcje życiowe pacjenta są użytkowane przez całą dobę, często bez jakiejkolwiek przerwy, stąd szybko się eksploatują. Dlatego te środki z Funduszu Medycznego w dużej mierze przeznaczone będą na nowoczesną i łatwą w użytkowaniu aparaturę. Trafią także na sprzęt przyspieszający diagnostykę, która skróci powrót do zdrowia, a często uratuje życie – dodaje Katarzyna Sójka.

Wiceminister zdrowia Marcin Martyniak dodaje, że to kolejny kamień milowy w dofinansowaniu sektora ochrony zdrowia i jednocześnie pierwszy rozstrzygnięty konkurs ze środków subfunudszu modernizacji podmiotów leczniczych, dedykowany wsparciu szpitalnych oddziałów ratunkowych w zakresie przebudowy i doposażenia. – Na wszystkie 243 SOR-y aż 207 złożyło wnioski o wartości 2,6 mld zł, czyli aż 85 proc. dyrektorów placówek widziało konieczność pozyskania dodatkowych środków na ten obszar. Tak duże potrzeby w tym newralgicznym obszarze skutkowały podjęciem strategicznej decyzji o objęciu finansowaniem aż 152 wniosków czyli niemal 2/3 wszystkich SOR-ów w Polsce. Było to możliwe dzięki działaniu ministra zdrowia, który po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Funduszu Medycznego, zdecydował o zwiększeniu pierwotnie przeznaczonej na konkurs kwoty z 750 mln zł do niemal 1,5 mld zł – mówi Marcin Martyniak.

Konkurs został ogłoszony 27 stycznia br. Maksymalna wartość dofinansowania jednego wniosku to 15 mln zł, a minimalna – 2 mln zł. Termin realizacji inwestycji to koniec 2025 roku.

– Szpital Śląski w Cieszynie otrzymał z Funduszu Medycznego 15 mln zł na przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z nim. Przewidywany okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024-2025 – nie ukrywa zadowolenia Mieczysław Szczurek, starosta cieszyński.

google_news
Born2be - pod artykułami