Na sygnale Wadowice

Druhowie trenowali

W Stanisławiu Dolnym odbyły się gminne ćwiczenia taktyczno-bojowe tzw. sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz podmiotów współdziałających z KSRG.

W ćwiczeniach przeprowadzonych na terenie obiektu produkcyjno-magazynowego fabryki obuwia uczestniczyli  przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz druhowie ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska. Głównym celem ćwiczeń było gaszenie pożaru pomieszczeń produkcyjnych zakładu i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Ćwiczenia zaczęły się po tym jak dyżurny operacyjny KP PSP Wadowice otrzymał informację telefoniczną od pracownika zakładu obuwniczego o zauważeniu zarzewi ognia oraz dużego zadymienia w środkowej części obiektu produkcyjno-magazynowego. Według informacji w hali przebywało około 20 pracowników, a w części biurowej 10, którzy w większości opuścili budynek. Z kilkoma osobami pracującymi do tej pory na hali produkcyjnej nie było jednak kontaktu.

W czasie ćwiczeń strażacy doskonalili łączność radiową i telefoniczną między stanowiskiem kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach a jednostkami OSP. Przy podsumowywaniu ćwiczeń zwrócono uwagę na przestrzeganie zasad BHP oraz na przestrzeganie zasad taktyki działań gaśniczych.

 

 

 

google_news