Wydarzenia Cieszyn

Duże zamieszanie z przejazdem z Cieszyna do Skoczowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach poinformował o awaryjnym zamknięciu DW 944. Trzeba brać to pod uwagę przy wyborze trasy przejazdu między Cieszynem a Skoczowem.

Tak zwana stara droga została zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ul. Tarnawa w Ogrodzonej do skrzyżowania z ul. Murki w Gumnach. Przejechać będą mogli mieszkańcy zlokalizowanych w tej okolicy posesji. Jak informuje ZDW przyczyną takiego awaryjnego ruchu był zły stan nawierzchni, zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Dotychczasowa organizacja ruchu ma być przywrócona niezwłocznie po zakończeniu prac.

Na załączonej grafice ZDW prezentujemy odcinek zamknięcia oraz możliwości objazdu. W praktyce oczywiście warto w jak największym stopniu korzystać z drogi ekspresowej.

google_news
E-wydanie_d