Bielsko-Biała E-edukacja

Edukacja z ZUS

W siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom kończącym studia.

Dyplom ukończenia uczelni – zarówno na poziomie licencjatu jak i magistra – uzyskało 234 studentów na kierunkach Finanse i Rachunkowość, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo oraz Informatyka.

Podczas uroczystości miało miejsce doniosłe dla uczelni wydarzenie – pomiędzy Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie została podpisana umowa ramowa o współpracy partnerskiej w ramach projektu „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”. Jej przedmiotem jest współdziałanie w zakresie działalności naukowej i badawczej oraz realizacja projektów z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

google_news