Wydarzenia Cieszyn

Ekopracownia w gminie Goleszów. Niepierwsza

Gmina Goleszów pozyskała środki z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na utworzenie Zielonej Pracowni w kolejnej gminnej szkole podstawowej.

Tym razem beneficjentem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dziegielowie, który otrzyma 48 tys. zł dofinansowania na modernizację sali oraz zakup odpowiedniego wyposażenia. W ramach zwycięskiego projektu, który nosi nazwę „Nasza planeta jest w naszych rękach”, do końca listopada pomieszczenie zostanie wyremontowane oraz wyposażone w nowe meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Nowa pracownia przyrodnicza będzie wykorzystywana do organizacji zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, kształtujących zainteresowanie uczniów przedmiotami przyrodniczymi, ekologią, ochroną przyrody, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii nie generujących zanieczyszczeń. Ważnym celem twórców projektu jest rozwijanie w młodym pokoleniu odpowiedzialności za stan środowiska, segregowanie i odpowiednią utylizację odpadów, czy ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w naszym regionie. W tym celu z kolei konieczne jest polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczych.

google_news