E-edukacja Żywiec

Ferie z przyrodą w Żywcu

Fot. z archiwum organizatorów

Przez cały okres trwania ferii zimowych, codziennie w żywieckim oddziale Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego odbywały się warsztaty przyrodnicze popularyzujące wartości krajobrazowe i przyrodnicze Żywieckiego PK, PK Beskidu Małego i PK Beskidu Śląskiego.

Z bezpłatnych warsztatów skorzystali uczniowie szkół podstawowych z powiatu żywieckiego i bielskiego poszerzając wiedzę na temat trzech parków krajobrazowych. Charakterystyka piętrowego układu roślinności w Beskidach, duże drapieżniki tj. niedźwiedź, ryś, wilk i inne zwierzęta leśne oraz zasady bezpiecznego zachowania człowieka podczas kontaktu z dzikimi zwierzętami, inżynieryjna działalność bobrów i ich wpływ na środowisko, zasady prawidłowego dokarmiania ptaków w okresie zimowym to tematy, które przybliżyły uczestnikom warsztatów wiedzę na temat piękna przyrody Żywieckiego PK, PK Beskidu Małego i PK Beskidu Śląskiego.

Warsztaty obejmowały również część praktyczną, podczas której uczestnicy utrwalali zdobytą wiedzę m.in. wykonując makiety, prace plastyczne, karmniki dla ptaków, a także rozpoznawali rośliny za pomocą kluczy do oznaczania roślin.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu zaprasza na kolejne spotkania, które odbywają się przez cały rok w Sali dydaktycznej Oddziału lub w terenie, na obszarze parków krajobrazowych.

navigate_before
navigate_next

google_news