Wydarzenia

Finansowanie rozwoju firm- 4 sposoby na sfinansowanie rozwoju Twojej firmy

Finansowanie rozwoju firm to bardzo szeroki temat. Pozyskanie środków nie zawsze jest możliwe z zarobków przedsiębiorstwa. Aby firma mogła stale się rozwijać, często musimy zdecydować się na kredyt bankowy lub skorzystanie z dotacji unijnych. Zobacz, jakie masz możliwości finansowania nowych projektów i zadecyduj, które będą najkorzystniejsze dla Twojej firmy.

 • Kredyt ekologiczny
 • Ulga podatkowa badawczo- rozwojowa
 • Ścieżka SMART- fundusze europejskie na rozwój firmy
 • Ulga na ekspansję

Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny to produkt dla firm na realizację inwestycji, związanych z transformacją energetyczną, tj. na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej. W ramach projektu dofinansowania zostanie przeznaczone na inwestycje związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie (efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia). Ekologiczny kredyt przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm o średniej kapitalizacji, które zatrudniają do 3000 pracowników.

Kredytem ekonomicznym możesz sfinansować:

 • nabycie środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem

Kredytem ekologicznym można finansować modernizację lub wymianę maszyn na bardziej energooszczędne, termomodernizację budynków, modernizację źródeł energii, wewnętrznych źródeł ciepłowniczych, systemów wentylacji oraz klimatyzacji, a także systemów sterowania, których celem jest obniżenie zużycia energii.

Ulga podatkowa badawczo- rozwojowa

Ulga badawczo- rozwojowa to ulga podatkowa, która dostępna jest dla podatników, prowadzących działania rozwojowe. Daje ona możliwość odliczenia 200% kosztów pracowniczych oraz 100% innych kosztów, które poniesione zostały na działalność badawczo- rozwojową. Skorzystać z ulgi może każde przedsiębiorstwo, bez względu na jego rozmiar, pod warunkiem że prowadzi

Celem wprowadzenia tej ulgi było przyspieszenie przebudowy konstrukcji polskiej gospodarki, w taki sposób, aby działalność innowacyjna z obszaru wysokich technologii stawała się jednym z najważniejszych czynników w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego.

Ulga B+R obejmuje zarówno małe, duże jak i średnie przedsiębiorstwa, opodatkowane:

 • według skali podatkowej (PIT 36)
 • podatkiem liniowym (PIT 36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT 8)

Przykłady prac rozwojowych, które można rozliczyć, korzystając z ulgi B+R:

 • zaprojektowanie nowego lub lepszego produktu
 • opracowanie składu nowego produktu
 • zaprojektowanie procesu produkcji nowego produktu
 • zakup sprzętu do produkcji ulepszonego produktu

Najistotniejszym warunkiem skorzystania z niej jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w działalności swojej firmy. Nie jest wymagane, aby było to rozwiązanie nowe w porównaniu do działań konkurencji, ale nowe w firmie, której dotyczyć ma ulga. Analizując ten program, można zauważyć, że każdy milion złotych, wydany na rozwój firmy, przyniesie jej 380 tysięcy złotych oszczędności, które można wykorzystać na dalszą działalność przedsiębiorstwa. Aby korzystać z tej ulgi, wprowadzone działania nie muszą zakończyć się sukcesem. Wystarczające jest wprowadzenie ich.

Ścieżka SMART- fundusze europejskie na rozwój firmy

Kolejnym sposobem na finansowanie rozwoju firmy jest ścieżka SMART. Są to dotacje unijne na projekty B+R, ale również wdrożenie innowacji. Aby z nich skorzystać, należy wziąć udział w naborze i spełnić warunki wymagane w w kryteriach konkursowych. Dostępne nabory pozwalają na uzyskanie dofinansowania na różne etapy innowacyjnych projektów w przedsiębiorstwie. Można otrzymać dotacje na realizację prac B+R, a można sięgnąć po finansowanie już etapu wdrożenia opracowanej przed złożeniem wniosku, innowacji. Ponadto, w ramach ścieżki SMART, można dodatkowo skorzystać z dofinansowania w ramach modułów: Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja.

Dzięki skorzystaniu ze ścieżki SMART można wprowadzić działania, których celem jest opracowanie nowych produktów, usług oraz procesów. Celem tego projektu jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do biznesu. Aby skorzystać z dotacji, prace badawczo- rozwojowe muszą mieć znaczący wpływ na innowacje produktowe/procesowe. Nowe cechy i funkcjonalność muszą wynikać z prac B+R i trzeba je wykazać we wniosku o dofinansowanie.

Ulga na ekspansję

Kolejnym rodzajem ulgi, która daje Ci możliwość odliczenia kosztów poniesionych na rozszerzenie rynków zbytu, zarówno w przypadku rynków zagranicznych, jak i krajowych jest ulga na ekspansję. Dzięki tej uldze możesz rozliczyć w podatku dochodowym 100% kosztów uzyskania przychodów. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w 2022 w ramach tzw. Nowego Ładu.

Jakie koszty mogą zostać odliczone w ramach tej ulgi:

 • uczestnictwo w targach
 • koszt współpracy z influencerami, ambasadorami marki
 • projektowanie nowych opakowań, dostosowanych do wymagań rynku
 • kampanie w social mediach
 • zakup przestrzeni reklamowej

Jak widzisz, jest wiele sposobów na pozyskiwanie funduszy, które możesz zainwestować w rozwój swojej firmy. Ubieganie się o nie, nie jest trudne i większość przedsiębiorców może z nich skorzystać. Jeśli potrzebujesz środków na rozwój swojej firmy, skorzystaj z dostępnych ulg. Możesz też ubiegać się o kredyt lub pozyskać kapitał z dotacji europejskich.

google_news