Wydarzenia Wadowice

Gmina Andrychów: Becikowe po nowemu

Na wniosek burmistrza Tomasza Żaka i grupy radnych Rada Miejska w Andrychowie zmieniła zasady wypłacania jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

Do tej pory obowiązywała zasada, że wsparcie finansowe uzyskiwali rodzice, którym urodziły się bliźniaki, trojaczki lub więcej dzieci. Otrzymywali 2 tys. zł. To zostaje zachowane. Teraz jednak zapomoga będzie także przyznawana za pojedyncze urodzenie i wyniesie 500 zł.

google_news