Wydarzenia Wadowice

Gmina Tomice rozbudowuje kanalizację

Prawie 2 mln zł dofinansowania do budowy sieci kanalizacyjnej otrzyma w tym roku gmina Tomice. Do inwestycji będzie musiała dołożyć około 1,1 mln zł. Dotacja pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki niej w Tomicach powstanie ponad 7 km rurociągów wraz z przyłączami oraz trzema sieciowymi przepompowniami, a ponadto zainstalowane zostaną cztery przydomowe oczyszczalnie ścieków. Po zakończeniu prac dostęp do kanalizacji zyska 312 osób.

Nie będzie to jedyna inwestycja związana z gospodarką ściekową na terenie gminy. W Radoczy planowane jest ułożenie 300 metrów kolektora wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, a w Tomicach Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zamierza kontynuować budowę sieci kanalizacyjnej na ulicy Rzyczki. 

google_news