Wydarzenia Cieszyn

Goleszów: Dwie parafie po pracach konserwatorskich

Fot. Goleszów UG

W grudniu nastąpił odbiór prac renowacyjnych, realizowanych w ramach programu ochrony zabytków dofinansowanych z budżetu gminy Goleszów.

W drugiej edycji dofinansowanie wykorzystały: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie na konserwację ambony, renowację malarską stropu i ścian empor w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Goleszowie oraz Parafia Rzymskokatolicka Św. Jerzego w Puńcowie na remont dachu budynku probostwa.

– Program polega na dofinansowaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych goleszowskich zabytków z udziałem 50% wkładu własnego beneficjenta. Takie rozwiązania są istotne, gdyż motywują mieszkańców do dbania o ważne lokalnie obiekty wpisane do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Goleszów – wyjaśnia wójt Sylwia Cieślar.

google_news