E-edukacja Cieszyn

Hażlach: Zdobądź komputer dla dziecka

Gmina Hażlach planuje złożenie wniosku w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Celem programu jest wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich, mieszkający w miejscowościach w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej mogą już składać w Urzędzie Gminy Hażlach stosowne oświadczenia – w terminie do 26 października. Wsparcie przysługuje uczniom, którzy zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach, nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 i 2021 komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Na terenie Gminy Hażlach zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej funkcjonowało w obrębach Kończyce Wielkie i Rudnik. Oświadczenia można składać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia Urzędu Gminy Hażlach.

google_news