Porady i inspiracje Bielsko-Biała Na czasie

Jakie dokumenty potrzebne są do sprawy spadkowej

Sprawa spadkowa to zwykle stresujący czas dla osób w nią zaangażowanych. Najczęściej bliscy zmarłego pogrążeni są jeszcze w żałobie, ale mimo to muszą wyprostować kwestie związane z majątkiem spadkowym. Jako że takie sprawy nie są codziennością, wiele osób nie wie, jakie dokumenty należy zgromadzić i przygotować. Warto więc tego się dowiedzieć, by cały proces przebiegł sprawnie i bez zbędnej zwłoki.

Dokumenty przedkładane w sądzie

Sprawy spadkowe mogą być załatwione szybko i sprawnie – o ile spadkobiercy potrafią dojść do porozumienia. Jeżeli między nimi nie ma zgody, należy nastawić się na dłuższy proces związany z podziałem majątku zmarłego. Warto więc postarać się o polubowne dogadanie się, bo wówczas w krótkim czasie i bez zbędnych komplikacji można przeprowadzić całą sprawę spadkową.
Jeżeli mamy zamiar rozstrzygać te kwestie w sądzie, należy zacząć od złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. W takim wniosku należy podać dane spadkodawcy (a więc imię, nazwisko, adres, miejscowość, w której zmarł), wykazać stopień pokrewieństwa z nim oraz wskazać spadkobierców i ich udziały spadkowe. Należy także określić, czy spadkobranie następuje z mocy ustawy, czy też na podstawie testamentu. Jeżeli jest to dziedziczenie ustawowe, konieczna jest adnotacja o braku testamentu oraz braku wcześniejszej sprawy spadkowej. Oczywiście należy dopełnić formalności, dołączając odpowiednie dokumenty.
Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. Zasadniczo zawsze załącza się odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy. Oprócz niego – odpowiednie dokumenty potwierdzające pokrewieństwo. Zaliczamy do nich odpisy skrócone aktów urodzenia, często także odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli w kręgu spadkobierców jest małżonek/małżonka zmarłego lub inna kobieta zamężna). Konieczne jest po prostu na mocy tych dokumentów wykazanie pokrewieństwa. Dodatkowo załącza się testament – o ile został spisany.

Zobacz też: Dokumenty do sprawy spadkowej w sądzie

Opłaty sądowe

Oczywiście wszystkie sprawy sądowe wiążą się z odpowiednimi opłatami. W przypadku sprawy o spadek na szczęście nie są to duże kwoty. Konieczne jest wniesienie opłaty od wniosku o nabycie spadku – w wysokości 100 zł, a także 100 zł od każdego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (co zależy od liczby spadkobierców). Trzeba jednak pamiętać, że termin na złożenie oświadczenia wynosi 6 miesięcy. Po nim następuje automatyczne przyjęcie spadku. Ponadto płaci się 5 zł za wpis do rejestru spadkowego. Dowody opłat sądowych należy załączyć do wniosku.
Składa się tyle egzemplarzy wniosku, ilu jest uczestników plus jeden egzemplarz dla sądu. Oczywiście dla sądu składamy oryginały (także dokumentacji, czyli np. odpisów aktów stanu cywilnego i potwierdzenia opłat), egzemplarze dla uczestników mogą mieć po prostu kopie.

Odebranie odpisów za członka rodziny

Często trudnością jest osobiste stawiennictwo członków rodziny w urzędzie stanu cywilnego. Ludzie nieraz mieszkają daleko, także za granicą. Pojawia się pytanie, czy inna, bliska osoba z rodziny może w imieniu np. rodzeństwa odebrać odpisy aktu urodzenia. W tym miejscu warto przytoczyć art. 45 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którym odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której dotyczy, małżonkowi, zstępnym, wstępnym, rodzeństwu, osobie, która ma interes prawny.
Jak więc widać, odebranie dokumentów w imieniu członka rodziny jest jak najbardziej możliwe. Oczywiście należy wypełnić formularz, wpisując cel – czyli w tym przypadku postępowanie spadkowe. Jest to typowy interes prawny.

Więcej informacji na: Porady spadkowe – Spadek.info

google_news
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments