Wydarzenia Wadowice

Jubileusz druhów

W Jaszczurowej świętowano 70 rocznicę utworzenia w wiosce Ochotniczej Straży Pożarnej.

Za pierwszą remizę służyła druhom drewniana szopa zbudowana obok gajówki. Założyciele jednostki – Franciszek Wata, Albin Klauzner, Kazimierz Jordanek i Stanisław Kwak (pierwszy naczelnik jednostki) – wspomagani przez mieszkańców nie załamywali się trudnymi początkami. Pierwszą sikawkę (ręczną) kupiono od strażaków z Sułkowic. Aby zdobyć pieniądze na zakup podstawowego sprzętu przeciwpożarowego oraz mundurów bojowych, druhowie organizowali zabawy taneczne. Rychło też przyszły sukcesy we strażackim współzawodnictwie.

Za zdobycie pierwszego miejsca w zawodach wojewódzkich, każdy strażak otrzymał zegarek szwajcarskiej marki Delbana, a jednostka wzbogaciła się o nowoczesną, w pełni wyposażoną motopompę M800. Aby strażacki dobytek nie niszczał, „remizę” przeniesiono do starego, nieużywanego budynku należącego do naczelnika Zdzisława Jamroza. Po latach starań, dzięki wsparciu ówczesnego naczelnika gminy Tadeusza Łopaty, a następnie wójta Wacława Wądolnego oraz bezinteresownej pomocy wielu mieszkańców, w 1988 druhowie przeprowadzili się do nowej siedziby. W powiększonej i wyremontowanej w 2010 roku remizie obecnie mieści się również Koło Gospodyń Wiejskich, biblioteka i sala widowiskowa.

Z okazji jubileuszu jednostka w Jaszczurowej otrzymała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy kosztujący 570 tys. zł. Blisko połowę kwoty zapłaciła Gmina Mucharz (242,9 tys. zł), a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dołożył 190 tys. zł. Wśród darczyńców byli także Urząd Marszałkowski (20 tys. zł), Powiat Wadowicki 15 tys. zł), Lasy Państwowe (5 tys. zł) i Fundacja LOTTO (10 tys. zł). Druhowie z Jaszczurowej dołożyli 78 tys. zł. (zarobionych między innymi podczas zbiórki złomu), a brakującą kwotę uzupełnili liczni sponsorzy indywidualni.

Jubileusz był okazją do złożenia ślubowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Jaszczurowej oraz uhonorowania medalami i odznaczeniami zasłużonych druhów.

W uroczystościach obok druhów uczestniczyły poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych jednostek OSP, politycy, samorządowcy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Mucharz, Koło Gospodyń Wiejskich z Jaszczurowej oraz mieszkańcy. O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Dęta OSP z Roczyn. Strażackie święto zakończył festyn i zabawa pod gwiazdami do białego rana.

Fot. Bogdan Szpila

google_news