Wydarzenia Cieszyn

Jubileusz w Zaborzu

Maria Pytel obchodziła jubileusz 25-lecia przewodniczenia Kołu Gospodyń Wiejskich w Zaborzu.

Jubileusz był głównym punktem zebrania KGW Zaborze, które odbyło się 7 marca w miejscowej strażnicy. – Wielki podziw wzbudza fakt, że przy licznych obowiązkach życia codziennego pani Maria znalazła czas na pracę społeczną. Pielęgnując polską kulturę wywiera silny wpływ na rozwój swojego najbliższego otoczenia poprzez sztukę kulinarną, rękodzieło ludowe oraz współtworzenie wielu społecznych inicjatyw – mówił wójt Chybia Janusz Żydek, który złożył jubilatce gratulacje, wyrazy uznania i życzenia zdrowia, pomyślności oraz dalszej satysfakcjonującej pracy na rzecz lokalnej społeczności. 

google_news