Wydarzenia Oświęcim

Kęcka uchwała do poprawki

Na drugiej w tym roku sesji zebrała się dziś kęcka Rada Miejska.

Jednym z głównych tematów obrad były poprawki do ubiegłorocznej uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych. Będą te tereny poszerzone, gdyż Urząd Marszałkowski w Krakowie żąda, aby znajdowały się w rejonach osiedli mieszkaniowych. I tak obszar zdegradowany w Kętach Podlesiu obejmie nie tylko rejon parku, ale także pobliskie domostwa. Podobnie stanie się z terenem starej strzelnicy na granicy z Bulowicami. W ramach programu rewitalizacji terenów zdegradowanych samorząd w Kętach zamierza przeprowadzić inwestycje o wartości 40 milionów złotych, z czego 30 mln pochodzić będzie z funduszy europejskich.

google_news