Wydarzenia Wadowice

Kalwaria Zebrzydowska: Remonty i zakupy

W najbliższych miesiącach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii zostanie zmodernizowany. Planowane jest także doposażenie w specjalistyczny sprzęt.

SPZOZ otrzymał 328 395,49 zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach inwestycji budynek Ośrodka Zdrowia zostanie ocieplony, przeprowadzona będzie termomodernizacja budynku, zostaną wymienione drzwi, okna i grzejniki, zabezpieczone fundamenty, zamontowana zostanie pompa ciepła.

– Staramy się także o dofinansowanie zakupu aparatu RTG oraz aparatu OCT do okulistyki, a planowana wysokość dofinansowania ze środków unijnych to 501.000,00 zł – informuje Grzegorz Pasternak kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej. – Przeszliśmy wstępną weryfikację kart projektu. Dofinansowanie zakupu aparatu RTG oraz aparatu OCT do okulistyki będzie możliwe także w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 – dodaje Pasternak.

 

google_news