Wydarzenia Żywiec

Kiedy przetarg na S-1 obejście Węgierskiej Górki?

Do Urzędu Gminy Węgierska Górka wpłynęło pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie przygotowań do budowy odcinka drogi ekspresowej S-1, tak zwanego obejścia Węgierskiej Górki.

W piśmie czytamy między innymi, że przetarg na budowę ma zostać ogłoszony niezwłocznie. Natomiast według harmonogramu podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w IV kwartale 2018 roku, rozpoczęcie prac w III kwartale 2019 roku, a zakończenie do końca 2022 roku.

– Oddział GDDKiA Katowice planuje realizację w systemie “projektuj i buduj”. W ramach tej formuły zostanie również dopuszczona optymalizacja rozwiązań tj. możliwość wprowadzenia zmian przez wykonawcę do dokumentacji projektowej przekazanej przez GDDKiA – stwierdziła w piśmie Agnieszka Krupa, wicedyrektor w Departamencie Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Z kolei wójt gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik twierdzi, że z uzyskanych informacji w GDDKiA wynika, że przetarg na budowę odcinka ekspresówki S-1 ma zostać ogłoszony w styczniu 2018 roku.

google_news