Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn Czechowice-Dziedzice Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Kogo nie obowiązuje podatek od działki budowlanej?

Smiling Handsome Businessman Taking Notes To Notepad At Workplace In White Office, Noting Business Ideas, Planning Budget And Working Schedule, Sitting At Desk With Laptop Computer, Free Space

Zakup działki budowlanej wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości. Ustawa określa jednak katalog gruntów podlegających zwolnieniu z opodatkowania. Sprawdź, czy w 2023 r. musisz zapłacić podatek od działki budowlanej i jakie stawki obowiązują.

 

Podatek od nieruchomości – co obejmuje?

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości obejmuje właścicieli, użytkowników wieczystych oraz posiadaczy gruntów, budynków lub ich części (np. mieszkań prywatnych, lokali biurowych), a także budowli. Podatek od działki budowlanej obowiązuje także wtedy, gdy nie ma na niej żadnego budynku.

Nabycie lub przejęcie w posiadanie nieruchomości wymaga od podatnika złożenia odpowiednich dokumentów w urzędzie miasta lub gminy. Osoby fizyczne wypełniają w tym celu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na druku IN-1, natomiast osoby prawne – deklarację na podatek od nieruchomości na formularzu DN-1.

 

Podatek od działki budowlanej – kto korzysta ze zwolnienia?

Przepisy dotyczące zwolnień z podatku od działki budowalnej znajdują się w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Warto jednak pamiętać, że gminy mogą ustalać własne, dodatkowe preferencje w tym zakresie. Zanim więc rozpoczniesz wypełnianie dokumentów sprawdź, czy możesz korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.

Przede wszystkim opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają działki rolne oraz leśne. Za tego typu grunty trzeba zapłacić odpowiednio podatek rolny lub leśny. Zwolnienie przysługuje też w zakresie działek rekreacyjnych – położonych na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Co więcej, podatku nie zapłacisz również za znajdujące się na takiej działce altany i obiekty gospodarcze do 35 m2. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy teren działki wykorzystujesz na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatku od działki budowlanej nie zapłacisz także za:

  • grunty zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki
  • itp.
  • grunty i budynki
  • wpisane
  • do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji
  • grunty w
  • parkach narodowych lub rezerwatach przyrody służące osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody
  • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione

Przy czym większość zwolnień nie obejmuje działek wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Lista zwolnień z podatku od nieruchomości jest dłuższa, jednak obejmują one tylko określone grunty. Nie ma znaczenia dochód właściciela działki budowlanej, fakt niewykorzystywania jej w celach mieszkaniowych, czy status podatnika. Podatek od nieruchomości obejmuje zdecydowaną większość właścicieli działek budowlanych.

 

Kiedy i jak zapłacić podatek?

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności powodujące jego powstanie, czyli np. zakup działki. W ciągu 14 dni w urzędzie gminy należy złożyć informację IN-1 lub deklarację DN-1. Osoby fizyczne oczekują na decyzję o wymiarze podatku wydawaną przez urząd gminy. Natomiast osoby prawne same obliczają podatek i wpłacają go na rachunek organu podatkowego.

google_news
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
nie przesada?
nie przesada?
1 rok temu

Co oznacza zdjęcie i podpis po nim po angielsku? Jaki związek z podatkiem od działki budowlanej?