Kultura i rozrywka Żywiec

Kto zasłużony dla powiatu żywieckiego?

Do 30 kwietnia można składać wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego”.

Jak informuje Dariusz Szatanik, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Żywcu tytuł ten przyznawany jest osobom fizycznym oraz organizacjom pozarządowym i innym instytucjom.

– To zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla rozwoju powiatu żywieckiego w dziedzinie gospodarczej, naukowej, społecznej, kulturalnej i sportowej – podkreśla Dariusz Szatanik.

Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą występować: przewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego w imieniu całej Rady, starosta żywiecki w imieniu Zarządu Powiatu Żywieckiego, burmistrz i wójtowie gmin powiatu żywieckiego w imieniu społeczności danej gminy oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Żywiecczyzny.

– Tytuł przyznaje w drodze uchwały Rada Powiatu na wniosek kapituły – dodaje Dariusz Szatanik.

Wniosek o nadaniu tytułu należy złożyć w Biurze Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Żywcu w zamkniętej kopercie do 30 kwietnia.

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kultura i rozrywka Żywiec

Kto zasłużony dla powiatu żywieckiego?

Do 28 kwietnia można składać wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego”.

Tytuł przyznawany jest w dwóch kategoriach: osobom oraz organizacjom społecznym lub innym instytucjom.

– To zaszczytne wyróżnienie przyznaje swoją uchwałą Rada Powiatu Żywieckiego za zasługi dla rozwoju powiatu w dziedzinie gospodarczej, naukowej, społecznej, kulturalnej i sportowej – mówi Dariusz Szatanik, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Żywcu, który dodaje, że z wnioskiem o nadanie tego tytułu mogą występować: przewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego w imieniu Rady Powiatu, starosta żywiecki w imieniu Zarządu Powiatu, burmistrz i wójtowie z gmin Żywiecczyzny oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie powiatu. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie do 28 kwietnia w biurze Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Żywcu.

google_news
Studio_projektowe_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments