Cieszyn Kultura i rozrywka

Lato w Książnicy Cieszyńskiej

Fot. Książnica Cieszyńska

W czasie wakacji Książnica Cieszyńska zaprasza chętnych do udziału w zajęciach i warsztatach poświęconych dziejom książki oraz regionu. Zajęcia, ilustrowane minipokazami interesujących rękopisów i druków, wzbogacone multimedialnymi prezentacjami oraz nauką praktycznego korzystania ze zbiorów biblioteki, odbywać się będą w każdy poniedziałek, poczynając od 6 lipca aż do 31 sierpnia w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej.

Udział w pokazach i warsztatach jest bezpłatny (z wyjątkiem warsztatów: Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków). Spotkania dla zorganizowanych grup będą się rozpoczynać 9.00 oraz 11.00. Pomiędzy spotkaniami wyznaczona jest przerwa przeznaczona na zdezynfekowanie pomieszczenia. Jednorazowo w spotkaniu może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób (z wyjątkiem warsztatów: Malowanie na wodzie, czyli kolorowy świat marmurków, w których udział wziąć może nie więcej niż 12 osób). W przypadku zwiększonego zainteresowania określonymi zajęciami, możliwe jest ich powtórzenie w innym terminie. Koordynacją całości zajęć, ewentualnymi modyfikacjami ich harmonogramu lub przyjmowaniem zamówień na dodatkowe zajęcia zajmuje się dr Aleksandra Golik-Prus, z którą kontaktować można się pod nr. Tel.  33/851 38 43 (w godz. 10.00-15.00). Opiekunowie grup zorganizowanych powinni wcześniej uzgodnić termin udziału w zajęciach.

Książnica nie zapomina również o indywidualnych odbiorcach, których zaprasza w każdy poniedziałek o 13.00. Ofertę dotyczącą tematyki otwartych spotkań znaleźć można na stronie www.kc-cieszyn.pl. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a chęć udziału należy zgłosić telefonicznie. W zajęciach może brać udział nie więcej niż 12 osób jednocześnie.

google_news